บทความ

Patina คือ การทำสีเครื่องหนัง (กระเป๋า, รองเท้า, และสายนาฬิกา) เพื่อช่วยให้ เครื่องหนังของเรามีสีสวยงามมากขึ้นเป็นไปตามที่เราต้องการ