Reverse Bordeaux Patina

รหัสสินค้า : 003

ราคา

5,500.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 5,500.00 ฿

Reverse Bordeux Patina คือการทำสีให้มีความตรงกันข้ามกับ Patina โดยปกติ โดย Normal Patina มักจะมีเข้มบริเวณปลายเท้าและส่วนของขอบหนัง Upper แต่ Reverse Patina จะทำสีให้ตรงส่วนปลายเท้าและขอบ Upper เป็นสีโทนอ่อน ทำให้รองเท้ามีความแตกต่างจาก Patina โดยทั่วไปเป็นอย่างมาก ทำให้เอกลักษณ์และตัวตนของผู้ใส่เด่นชัดขึ้น

Reverse Patina เป็นเทคนิคการทำสีที่มีความยากกว่าการทำ Patina โดยทั่วไป เพราะต้องเข้าใจหลักการในการจับคู่สีที่มีความแตกต่างกันแต่จะต้องเข้ากันได้ Shoemaker ที่มีความสามารถในการทำ Reverse Patina คือ Maison Corthay, Berluti, Norman Vilalta, Bontoni และแบรนด์ระดับสูงเท่านั้น

ท่านสามารถเลือกลวดลายที่ชื่นชอบ พร้อมกับนำรองเท้าของท่านมาปรึกษากับ Patina Specialist เพื่อประเมินว่ารองเท้าของท่านสามารถนำมาทำ Patina ได้หรือไม่

บริการทำ Patina ใช้เวลาอย่างน้อย 14 วัน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของลวดลายที่ท่านเลือก หลังจากทำสีแล้วเราจะมีบริการขัดรองเท้าเพิ่มเติมและขนส่งกลับไปให้ท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *
Line ID

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด